Avís Legal

L’accés i la navegació a través de la pàgina web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de cap tipus dels termes i condicions següents.

1. Titularitat de la web

La present web [www.peraladaresort.com] (d’ara endavant, el “Lloc web”) és titularitat de – INVERGAMING PERALADA SLU. (d’ara endavant, “INVERGAMING PERALADA”), amb domicili social al C/Pere II de Montcada, 1 08034 Barcelona i CIF B-64735145.

Podeu contactar amb nosaltres a través de:

Correu electrònic: peraladaresort@grupperalada.com

Telèfon: 972 18 21 01

2. Accés a la pàgina web 

No s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre per a l’accés i ús del Lloc Web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa és possible que l’usuari hagi de fer aquesta subscripció o registre.

3. Ús correcte de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través del mateix amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Lloc Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals INVERGAMING PERALADA presta el servei, així com fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics d’INVERGAMING PERALADA o de tercers.

4. Protecció de dades de caràcter personal

En cas que l’usuari pugui proporcionar les seves dades a través d’algun formulari disponible al Lloc Web, informem a l’usuari que incorporarà la política de privadesa corresponent on s’informarà del tractament de les dades personals proporcionades, d’acord amb les exigències establertes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Si tinguéssiu qualsevol dubte, qüestió o queixa sobre la manera com tractem les vostres dades personals, podeu posar-vos amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic peraladaresort@grupperalada.com.

5. Cookies

El Lloc Web utilitza cookies. Per a més informació sobre cookies visiteu la nostra Política de Cookies.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que puguin trobar-se al Lloc Web, són titularitat exclusiva de INVERGAMING PERALADA, o han estat llicenciats o autoritzats al seu ús per part de els seus legítims titulars.

INVERGAMING PERALADA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el Lloc Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’INVERGAMING PERALADA o del titular dels mateixos.

7. Modificació de l’Avís Legal

INVERGAMING PERALADA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ l’Avís Legal per la qual cosa l’usuari haurà de llegir-lo periòdicament.

8. Limitació de responsabilitat

INVERGAMING PERALADA declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar de l’ús incorrecte per part de l’usuari, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat del Lloc Web.

Tot i que INVERGAMING PERALADA s’esforça per incloure al Lloc Web informació precisa i actualitzada, no es fa responsable de qualsevol error tipogràfic o qualsevol altre tipus que poguessin contenir les comunicacions incloses a la pàgina web. En qualsevol cas, si es detectés qualsevol tipus d’error d’aquest tipus per part de C INVERGAMING PERALADA, es modificarà com més aviat millor.

INVERGAMING PERALADA no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús del Lloc Web o del contingut. Concretament, INVERGAMING PERALADA no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda al Lloc Web.

INVERGAMING PERALADA no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir o dels danys que es puguin ocasionar al dispositiu de l’usuari (programari i maquinari) i dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus , un mal funcionament d’Internet, avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Lloc Web motivat per causes alienes a INVERGAMING PERALADA.

INVERGAMING PERALADA es reserva el dret d’interrompre o suspendre totalment o parcialment la funcionalitat del Lloc Web, no responsabilitzant-se de l’eventual interrupció o suspensió del Lloc Web.

9. Llei aplicable i juridicció

La relació entre INVERGAMING PERALADA i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, llevat del cas que l’usuari sigui una persona jurídica que no actuï com a consumidor, sent competents exclusivament en aquestes situacions els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

INVERGAMING PERALADA perseguirà l’incompliment dels presents termes i condicions, així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret